Portfolio

斜め立涌に天体模様銘仙袷長着

Meisen Kimono with Calestial Bodies Motifs on Angled Frames 昭和30–35年(1955–60)頃
Meisen Kimono with Calestial Bodies Motifs on Angled Frames
昭和30–35年(1955–60)頃

vividmeisen