Portfolio

甃調格子に楓模様御召銘仙長着

Meisen Kimono with Tile-like lattice and Maple Leaf 昭和10–15年(1935–40)頃
Meisen Kimono with Tile-like lattice and Maple Leaf
昭和10–15年(1935–40)頃

vividmeisen