Portfolio

白花に松葉模様銘仙袷長着

Meisen Kimono with White Flowers and Pine Leaves Motifs 昭和25–30年(1950–55)頃
Meisen Kimono with White Flowers and Pine Leaves Motifs
昭和25–30年(1950–55)頃

vividmeisen